Zotte Romantische blijspel die je moet zien!

Robbert, een rijke jongeman van adeldom doet zichzelf voor als chauffeur als hij bij toevalligheid een debat hoort tussen de mooie, wilde en rebelse Kit en haar welopgevoede vriendinnen. Haar vriendinnen verzekeren dat ze iemand van stand altijd zouden herkennen en zich dan ook nimmer in zouden laten met iemand beneden hun stand.

beeldschermbril

Robbert gaat het spelletje spelen en vraagt een van zijn schoolvrienden die geheel niet van adel is zich voor te doen als de jonkheer. Wanneer Kit en de chauffeur overeenkomen dat Robbert haar zal leren rijden en zij hem Engels zal leren spreken ontstaat een game van genegenheid, jaloezie en bedriegerij in een warme landerige ambiance.

Een prachtige zomer in 1923.

Kit is op vakantie bij haar oom en tante en Lenie haar nichtje. Haar oom heeft een schitterend landgoed op de Veluwe. Lenie heeft haar maatje Mia uitgenodigd terwijl Kit haar vriendin Dot is meegekomen. Wanneer de meiden knusjes gaan picknicken bestuurd Lenie de auto.

Leren rijden is wat Kit heel gaarne wil leren tijdens haar vakantie, echter haar oom voelt daar niets voor. Kit is behoorlijk wild en uitbundig; niet zo behoedzaam als zijn dochter Lenie. Ella Heuveling, een meisje uit de buurt, gaat ook mee picknicken. Zij hooirde dat het buitenhuis Sonnewende is verhuurd aan jonkheer Robbert Johannes Padt van Heijendaal en vier mede-studenten..

Ella is zeer onder de indruk van zijn oud adellijke afstamming. Bij de picknick beweert zij dat komaf en standing zich nimmer verloochenen. Enkel al aan de handen kan zij iemands komaf thuisbrengen.

Mia en Lenie zien nogal op tegen de wat oudere Ella en zijn het dan ook volledig met haar eens. Volgens Kit en Dot is dit allemaal grote larie. Echter Kit is in een baldadige bui en babbelt uitgelaten mee om de boel nog wat meer op te stoken. Dat brengt Ella tot de plechtige uitspraak dat ze geenszins zou kunnen optrekken met iemand beneden haar klasse.

Waarna Kit jubelt “Ik zeker niet”, met een vette knipoog naar Dot. Op dat ogenblik verschijnt er een jongeman in een kaki motorpak met een pilotenbril achter een struik vandaan en vraagt naar een autobedrijf in de omgeving. Vieze handen en een nog viezere zakdoek. De jongeman stelt zich voor als de chauffeur van Jonkheer Padt van Heijendaal.

Als hij wegrijdt beweert Ella dat zij allang doorhad dat hij geen heer was, waarna Kit kattig terugketst dat zij het nou juist een erg aantrekkelijke jongeling vond met een aardig gelaat en lieve ogen .

De tieners beseffen echter niet dat de wagenbestuurder in feite Jonkheer Padt van Heijendaal zelf is. Hij kreeg pech met zijn auto en heeft het hele gesprek van de meisjes over afstamming kunnen horen. Dat was de aanleiding deze schapen een lesje te leren.

Terug op Sonnewende vertelt hij het gehele relaas aan zijn kornuiten. Een van hen moet zich nu uitgeven als de jonkheer. Het wordt Gerrrit Jan Loots; de niet zo mooie maat met veel langdradige en saaie vertelsels.

Als de wichten tenslotte formeel kennismaken met de mannen van Sonnewende, menen zij dat Gerrit Jan de jonkheer is en Robbert zijn wagenbestuurder. Mia, Lenie en Ella gaan volkomen op in de stijve Gerrit Jan, die nog nimmer zoveel interesse van het vrouwelijk soort heeft gehad. Voornamelijk Ella slooft zich geweldig voor hem uit. Enkel Kit en Dot lopen niet warm voor de Jonkheer.

Kit ziet haar kans schoon om toch nog rijlessen te nemen deze zomertijd. Zij vraagt de jonkheer of deze het haar niet kan eigenmaken. Gerrit Jan bekent dat hij ook niet kan rijden, (meer info) hij bezit namelijk een bestuurder. Nou, dan kan hij het mij evengoed leren, concludeert Kit.

Terwijl Ella het hart van de jonkheer probeert te winnen, krijgt Kit rijles van de bestuurder met het leuke gezicht en de aardige ogen. Ze zetten beide hun nieuwe pilotenbril op en Kit en de wagenbestuurder raken erg op mekaar gesteld gedurende hun ritjes door de Veluwe. Robbert is speciaal erg voldaan met het feit dat hij tenslotte een jongedame leert kennen zonder dat zij van zijn herkomst op de hoogte is.

Hoe langer hij met het bedrog doorgaat hoe vervelender de gevolgen zullen zijn maar Gerrit Jan begint zich echter met de dag vertrouwder te voelen in zijn nieuwe rol en wil er zo lang als kan van genieten.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *